Thông báo

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói vật tư, y tế thông thường của Bệnh viện YHCT và PHCN tỉnh Quảng Trị sử dụng năm 2023-2024
  • 304/QĐ-BV

    Thông báo việc bán thanh lý tài sản (29/09/2023)

  • 305/QĐ-BV

    Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học kỷ thuật trong mua sắm Trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm (29/09/2023)

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 80

Tổng lượt truy cập: 52,735