Tin tức chuyên ngành

    Infographic: Biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới - Ảnh 1.

Biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới

                        Infographic: Biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới - Ảnh 2.

Cách khử khuẩn phòng chống COVID-19 trong tình hình mới

  • 304/QĐ-BV

    Thông báo việc bán thanh lý tài sản (29/09/2023)

  • 305/QĐ-BV

    Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học kỷ thuật trong mua sắm Trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm (29/09/2023)

Đang truy cập: 12

Hôm nay: 86

Tổng lượt truy cập: 52,741